Avondmaal

We volgen zo veel mogelijk het kerkelijk jaar bij de planning van de data van de avondmaalsvieringen:

De viering van het avondmaal vindt plaats in ochtenddiensten en wel op de zondag voorafgaande aan de 40-dagentijd, tijdens de diensten van de paascyclus op witte donderdag en stille zaterdag (avonddiensten), de eerste zondag ná pinksteren, in september op de zondag voorafgaande aan de startzondag en op de eerste zondag van advent. Alle diensten worden gehouden in de vorm van een lopend avondmaal, behalve die op stille zaterdag; dan is er een kringviering.
Wij kennen het zgn. gezinsavondmaal. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen vanaf ca. 7 jaar (groep 4) in gezinsverband mogen deelnemen. Ter voorbereiding en begeleiding hiervan wordt een avondmaalscatechese gehouden aan het begin van het kerkenwerkseizoen. We gaan er van uit dat ouders eerst hun kinderen deze catechese laten volgen (ca 2x) alvorens hen te laten deelnemen aan het avondmaal.

De diensten van de paascyclus zijn gezamenlijk en worden gehouden in De Tabernakel.

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen