Binnen onze gemeente kennen we het zogenaamde gezinsavondmaal. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen vanaf ca. 7 jaar (groep 4) in gezinsverband mogen deelnemen. Ter voorbereiding en begeleiding hiervan wordt een avondmaal catechese gehouden aan het begin van het kerkenwerkseizoen. We gaan er van uit dat ouders eerst hun kinderen deze catechese circa twee maal laten volgen, alvorens hen te laten deelnemen aan het avondmaal.

We volgen zoveel mogelijk het kerkelijk jaar bij de planning van de data van de avondmaalsvieringen, namelijk op de zondag voorafgaande aan de 40-dagentijd, tijdens de diensten van de paascyclus op witte donderdag en stille zaterdag (avonddiensten), de eerste zondag ná Pinksteren, in september op de zondag voorafgaande aan de startzondag en op de eerste zondag van advent. In het overzicht van de komende kerkdiensten wordt aangegeven of het een avondmaalsdienst betreft.

Alle diensten worden gehouden in de vorm van een lopend avondmaal, behalve die op stille zaterdag; dan is er een kringviering.