Gemeenteleden die om gezondheidsredenen vervoer nodig hebben voor de zondagochtenddienst kunnen per auto gehaald en thuisgebracht worden. Dit wordt volgens een rooster verzorgd door autobezitters die zich hebben aangemeld als medewerker voor de autodienst.

Zijn er op enig moment geen mensen die vervoer  nodig hebben, dan blijft deze service bestaan, in slapende vorm.

Mocht u om gezondheidsredenen vervoer nodig hebben, dan graag eerst in eigen omgeving naar een oplossing zoeken. Mocht dat niet (steeds) lukken, meldt u zich dan aan bij bovenstaand adres; dan wordt de autodienst ingeschakeld.

Meer informatie en aanmelden bij de contactpersoon