januari 2018

Zondag 28 januari

Het dak gaat er af…

Kerk- en schooldienst

op zondag 28 januari, om 10.00 uur

in De Tabernakel 

Het dak gaat er af… Nee niet letterlijk. Je kent het verhaal van de vier mannen met hun zieke vriend die naar Jezus gaan? Daar gaat het over. En we zingen mooie en ook een paar gekke liedjes met de band (gitaar, drum en nog meer).

We hopen dat je komt. Het wordt echt goed!

Zondag 21 januari

Zondag 21 januari is er weer een Oecumenische kanselruil in het kader van de Week van gebed voor de eenheid. In de Tabernakel gaat dan pastor M. Visch- de Bruin voor. Zelf mag ik voorgaan in het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Deventerstraat.

Thema van deze zondag is 'Recht door zee'.

De avonddienst in De Tabernakel is een lofprijsdienst, deze keer een 'Songs of Praise dienst', n.a.v. het bekende TV programma op BBC.

14 januari

A.s. zondag 14 januari mogen we een nieuwe diaken bevestigen en 3 pastorale medewerkers voorstellen aan de gemeente.

We lezen op deze zondag uit het evangelie van Lucas over de doop van Jezus in de Jordaan en wat daar aan vooraf gaat.

Van harte welkom a.s. zondag om 10.00 uur in De Tabernakel.

ds. Bert Heslinga

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen