april 2017

zondag 23 april

Het thema van de dienst is 'De Heer is onze reisgenoot'.

Het bijbelverhaal over de Emmausgangers is ook een verhaal over onze weg met God. Deze zondag gaat het om de vraag of God er wel echt is. Waarom zou je geloven in iemand die je niet ziet?

Met mooie liederen en begeleiding van ons huisorkest hopen we weer een inspirerende dienst te hebben samen.

Van harte welkom om 10.00 uur.

ds. Bert Heslinga

Zondag 9 april Palmpasen

Op deze zondag gaan we weer de palmpasenstokken versieren.

We zingen mooie liederen begeleid door ons huisorkest.

Thema is: De Koning knecht. Willen we iemand volgen die Koning is door te dienen?

 

De avonddienst van 19.00 uur is de afsluitende catechesedienst in de Dorpskerk - met twee dominees.

Van harte welkom op Palmpasen.

ds. Bert Heslinga

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen