februari 2017

Zondag 26 februari

De komende zondag is het thema van de dienst:  Breken, delen en helen. Het is een avondmaalsviering voorbereid door de werkgroep Anders Vieren. We lezen uit Johannes 6 en Psalm 16. Jezus deelt brood met veel mensen. Daarin zien we iets van Zijn weg: Hij gaat onze gebrokenheid in en deelt Zijn leven a.h.w. uit. Dat willen we ook vieren in deze dienst. We kennen gebrokenheid, maar ook de Heer die heel maakt.

We vieren het Avondmaal met muzikale medewerking van opns huisorkest.

Van harte welkom.

Zondag 12 februari

Deze zondag is het thema van de dienst 'Van binnen naar buiten'

Woorden uit de Bijbel van Paulus (I Corinthiers 2) en woorden van Jezus (Mattheus 5) uit de bergrede laten zien dat het geloof in ons hart begint en dan naar buiten mag.

Aan deze dienst werkt het Vaassens Mannenkoor 'Looft den Heere'  o.l.v. Freddy Veldkamp mee. Begeleiding wordt verzorgd door Wilco Veldkamp.

Van harte welkom in deze bijzondere dienst. Aanvang 10.00 uur.

ds. Bert Heslinga

Zondag 5 februari

Thema; ‘Doet Jezus aan politiek?’

Jezus komt in de synagoge in Nazareth waar Hij zegt dat het woord van de profeten in Hem is vervuld. Wat Hij leest lijkt een politiek programma. Het is zoals het toegaat in het Koninkrijk van God. Wat zegt het ons in dit verkiezingsjaar?

Van harte welkom in de Tabernakel deze zondag (om 10.00 uur)

ds. Bert Heslinga

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen