januari 2017

Zondag 29 januari

Thema; ‘Woorden en daden’.

Ja zeggen en ja doen, niet alleen geloven met woorden, maar ook in de praktijk van je leven. Daar gaat het deze zondag over in de lezingen. Er wordt ook gedoopt deze zondag!.In deze dienst zullen Sven Brummelkamp, Sil Brummel en Mike Brummelkamp het teken van de doop ontvangen. Familie en vrienden heten we van harte welkom!

Er is extra muzikale begeleiding op piano en andere instrumenten.

ds. Bert Heslinga

Zondag 22 januari

A.s. zondag zal ds. J. Eldering-Schenkel voorgaan in de Tabernakel.

N.B. De dienst begint om 10.00 uur en niet om 9.30 uur zoals Kerkklank vermeldt.

 

Zondag 15 januari

A.s. zondag is er een kanselruil in het kader van de gebedsdienst voor de eenheid.

Zelf mag ik voorgaan in de Martinuskerk en in de Tabernakel gaat pastor Wim Vroom voor.

We hebben dezelfde Orde vandienst en dezelfde lezingen. De lezingen gaan over vergeving en verzoening.

in het zoeken naar eenheid onder christenen moet er soms eerst wat worden opgeruimd uit het verleden. Samen kunnen we dan de toekomst in, ook in ons eigen dorp.

Van harte welkom a.s. zondag.

ds. Bert Heslinga

Zondag 8 januari

Op deze 2e zondag in het nieuwe jaar vieren we dat God het Licht voor ons laat stralen.

De wijzen gaan op zoek en ook wij worden uitgenodigd de ster te volgen.

Thema is: Wees wijs en volg de ster.

In deze dienst begin de kinderdienst met een nieuw project over de Schepping. Daarom lezen we samen uit Genesis 1.

We nemen afscheid van enkele pastorale medewerkers en leden van de kerkeraad.

Het goede nieuws is dat er weer mensen klaar staan om een taak op zich te nemen. Daar zijn we enorm blij mee!

URGENT: Ledenadministratie in gevaar!

De overheid vraagt uw mening over haar voornemen geen adreswijzigingen, overlijdens en verbintenissen meer door te geven aan de interkerkelijke ledenadministratie.

Achtergrond
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die er toe leidt dat reeds in 2018 de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen, overlijdens en verbintenissen meer mogen verstrekken aan SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen