In de morgendienst van zondag 13 januari is afscheid genomen van de afgetreden pastoraal medewerkers Anja van der Beek en Riny Lieftink, van ouderling Mariëtte de Putter en van diaken Willy Stevens. Met welgemeende, hartelijke dankwoorden van ds. Bert Heslinga en onder applaus van de gemeente, werden zij feestelijk in de bloemetjes gezet.
Van de niet aanwezige, aftredende ouderling-kerkrentmeester Ron Eggink zal in de Grote Kerkenraad van a.s. maandag afscheid worden genomen.