Het beste nieuws
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in deze adventstijd met de kinderen over na. We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld - misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen.
Dit jaar hebben we weer een gezamenlijk adventsproject. Aan de hand van 'De Adventsbode' gaan we iedere week het goede nieuws bespreken. Alle kinderen zijn elke adventszondag uitgenodigd in de kerk. Mis geen enkel nieuwsbericht en wees welkom.
De eerste adventszondag is 29 november.

De ruimte in de kerk is nog beperkt, maar ouders mogen hun kinderen ook brengen in Het Vooronder om 10.00 uur en ze later weer ophalen. Laten we, ondanks de beperkingen, dit project tot een succes maken.