Back to Top

Adventsproject Kinderdienst

Het beste nieuws
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in deze adventstijd met de kinderen over na. We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld - misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen.

21 en 22 november: gedenken

Omdat er op zondag 22 november maar een beperkt aantal mensen fysiek de kerkdienst kan bijwonen en we toch ruimte willen geven aan het gedenken voor iedereen, is het op zaterdagmorgen 21 november van 10.00- 12.00 uur mogelijk om in De Tabernakel een lichtje aan te steken of op te halen en thuis aan te steken op zondagmorgen 22 november tijdens de viering van 10.00 uur. We regelen alles voor die zaterdagopenstelling op een veilige en verantwoorde manier, zoals we dat op zondag ook gewend zijn.

Kerstmusical

Doe mee met musical Operatie Kerstpost
Zit je op de basisschool en wil je meedoen aan een musical? Geef je dan op, want op kerstavond mag je dan samen met anderen in de Dorpskerk het verhaal spelen van de koning(in) die veel mensen uit de stad uitnodigt voor het kerstfeest.